HomeKernpuntenNLB nieuwtjesTeamMeedoenLid wordenNieuwsbriefPersberichtenContact
Onze kernpunten  

NLBVoelt u ook de gevolgen van de onzinnige hoge ziektekosten-  verzekering?

 
 
NLB NederlandBeter
De mens weer als middelpunt.
Wij staan voor een goede, gezonde en gezellige samen-leving die gebaseerd is op de saamhorigheid en medewerking van mensen die er leven.
 
 
 
 
 
 
 
 Binnenlandse Zaken
Schaalverkleining
Nederland moet aan schaalverkleining doen in plaats van juist schaalvergroting. Wij willen meer gemeenten in plaats van minder. Het bestuur zal dan dichter bij de Burger staan om te ondersteunen. Ons bestuur zal meer service moeten gaan verlenen aan die burger. >>Lees meer hierover>>

Provincies
Nederland wordt verdeeld in noord, oost, zuid en west. Provincies zullen alleen nog maar geografisch blijven bestaan.
Wij willen mensen niet hun eigen streek afnemen. Het sluiten van acht Provinciehuizen is echter onontkoombaar.

Dienstverlening

Alle geldverslindende trage diensten zoals UWV, CWI en KVK worden afgeschaft. Deze worden gezamenlijk met de belastingdienst onder gebracht bij één loket bij uw gemeentehuis. Er zijn steden groter dan Nederland met één klein bestuursorgaan. Dit werkt prima! Geen 25 kilometer rijden om een baan te vinden op een duur UWV / CWI kantoor!
Die overheid om de hoek moet u helpen. Nu werken vele diensten langs elkaar heen.

Ministeries

Grote ministeries worden opgeheven. Deze zijn vaak onnodig, ze zijn erg traag en log. Uw eigen gemeente kan in samenwerking met een landsdeel alles makkelijker regelen. Dure juridische procedures tussen gemeenten en provincies moeten afgelopen zijn. Allemaal onnodig kapitaalvernietiging.

Politie

Politiedistricten worden samengevoegd in één landelijk korps.

Brandweer

Er moet meer aandacht komen voor de vrijwillige brandweer. Bij elke brandweerkazerne komt een politiebureau en een ambulance. Deze zijn dag en nacht open, 24 uur per dag! - Vergeet de afspraak maken voor aangifte. Dichtbij de burger betekent direct helpen. Neem de burger serieus!

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer en de geldverslindende waterschappen moeten vervallen. Dit wordt een taak van uw gemeente. Ieder zorgt voor zijn eigen stukje grond! Kortere lijnen, minder vergaderen en minder luxe kantoorgebouwen: is minder kosten.
 Algemene Zaken
Godsdienst
De Godsdienstvrijheid is een groot goed wat beschermd moet worden. Geloven moet de samenleving goed doen.
Diegene die denkt door zijn geloof een ander te moeten intimideren, wordt echter keihard aangepakt!
 
 Buitenlandse Zaken
EU
Nederland moet niet of nauwelijks nog banden met Brussel onderhouden. Alleen het hoognodige. Geen dure vliegreisjes en andere uitjes meer naar Brussel. Geen stuiver meer naar dit logge orgaan.
 
 Defensie
De internationale inmenging van Nederland moet stoppen. Defensie kan groeien, echter zijn uitzendingen alleen toegestaan op humanitaire gronden! Rampen, natuurgeweld of gijzeling op afstand. Overige taken zijn mogelijk.
 
 Economische Zaken
Buitenland
Er wordt de komende 20 jaar geen geld meer in het buitenland geïnvesteerd, in ieder geval niet meer door de overheid.
Het bedrijfsleven moet dit voor zich beslissen, maar doet dit dus zonder staatssteun.

Nutsbedrijven
Alle Nutsbedrijven, welke door onze overheid zijn geprivatiseerd, zullen er aan herinnert worden dat volgens de GW een ieder recht heeft op Nutsvoorzieningen en die dan ook betaalbaar moeten zijn! Anders kan immers het algemeen goed niet gelden!
 
 Financiën
Belastingen
Het belastingstelsel wordt aangepast op inkomen. De hypotheekrenteaftrek moet naar inkomen bezien gaan worden!

De omzetbelasting moet omlaag naar 15 en 5 procent. Dit mede om de economie weer op gang te krijgen. Nederland zal het meest innovatie en krachtigste handelsland ter wereld worden.

Wegenbelasting moet worden afgeschaft. Hiermee worden de ondernemer en de ZZP’er ontlast. Teven is dit een extra voordeel voor de burger. Mensen die het nu al zwaar hebben kunnen dan makkelijker gaan sparen voor de eerste elektrische auto!
Men moet iets gaan overhouden, in plaats van elke maand tekort komen.
Alleen als de burgers en het bedrijfsleven geld overhouden kan de economie weer groeien!

Belastingkantoren worden opgeheven. Uw belasting zaken kunt u regelen op uw eigen gemeentehuis. Niks geen geldverslindende grote kantoren! Weg met die logge organen! Uw vragen worden per direct beantwoord!
 
 Integratie
Een eerlijk Humaan asielbeleid, in combinatie met kernpunt 5. Lastpakken die niet willen helpen Nederland (her)-opbouwen en de sfeer verzieken worden keihard aangepakt. Echter iedereen die meehelpt om Nederland te her- opbouwen is meer dan welkom in dit fraaie land! Ieder doet dit met zijn eigen gave en mogelijkheden. Van verpleegster, arts tot loodgieter.
 
 Justitie
Het strafrecht alsmede de strafvordering moeten geheel herschreven worden.
Een perfecte en heldere oplossing voor ons drugsbeleid zien te vinden. Inmiddels is de goede weg gevonden in een verantwoorde legalisering; met gelegaliseerde kweek alsmede verkooppunten. Strenge verkeerscontrole en keihard optreden tegen harddrugs.
 
 Milieu
Nederland wordt de hoofdleverancier van Europa aangaande groene stroom. Nieuwe wegen zijn onontkoombaar!
Die doorbraak is versneld nodig. Ons grootste en veilige export product moeten en gaan we promoten. Wind, waterkracht, getijden en zonne-energie zullen de insteek worden!
 
 Onderwijs
Gratis onderwijs
Er moet ingezet worden op gratis onderwijs, met een extra aandacht voor technische scholing. Nederland kan alleen overleven als het weer een innovatief werk- en handelsland wordt.

Godsdienst
De Godsdienstvrijheid is een groot goed wat we beschermd moet worden. Geloven moet de samenleving goed doen.
Diegene die denkt door zijn geloof een ander te moeten intimideren, wordt echter keihard aangepakt!
 
 Sociale Zaken
Dienstplicht
De dienstplicht komt terug en is in te vullen naar wens: defensie, politie, brandweer of op maatschappelijk vlak. Zowel voor de jonge dames als de heren! Onderliggend thema: leren samenwerken en respect!

VUT / Pensioen
Vut regeling, pensioen inzet; wanneer een mens meer dan 40 jaar heeft gewerkt, heeft hij ook recht op rust. Pensioenfondsen moeten onder curatele bij de overheid! Reddingsplan introduceren. In plaats van garant staan voor omgevallen landen, zal de staat garant staan voor een eerlijk en goed pensioen.
 
 Verkeer en Waterstaat
Openbaar vervoer (OV)
Nederland moet gratis openbaar vervoer gaan hanteren. De scholier, de werknemer en de burger wil zonder rare poortjes en "geld- borg zorgen" aan de slag kunnen. Een mooie vorm van welkom aan toeristen! Deze groep kan momenteel niet (of nauwelijks) gebruikmaken van het O.V.
Daarbij alle kosten die nu gemaakt worden om een betaald systeem te hanteren zijn hoger dan de opbrengsten! Kortom al het Openbaar vervoer inlijven en  iets wat openbaar is gratis toegankelijk maken voor iedereen binnen onze landsgrenzen!
Kapotte poortjes en oneerlijk afgeschreven geld zal leiden tot extra agressie naar de medewerkers, daar moeten we van af!
>>Lees meer hierover<<

Verkeersveiligheid
Er moeten nieuwe verkeersregels komen wat betreft de verkeersveiligheid. Zo moet het verboden worden om te fietsen met oordopjes in en met de smartphone in de hand te rijden.
 
 Volksgezondheid
Ziektekosten
Nederland gaat over naar een gratis ziektekostensysteem. De gehele gezondheidszorg komt onder curatele van de overheid. Geen geldverslindende wantoestanden meer! Verzekeraars buiten de "gezondheidszorgdeur" zetten!

Er komen meer kleinere ziekenhuizen onder de regie van de overheid.
 
 Volkshuisvesting/RO
Nederland moet doorgroeien naar 20 miljoen inwoners om te kunnen overleven. Dit in combinatie met de Noordelijke en Zuidelijke leegloop gebieden.

De woningbouwverenigingen komen onder curatele. Dit mede omdat starters buiten de boot vallen. De huidige woonmarkt wordt misbruikt als melkkoe voor geldverslindende woningbouwverenigingen. Maak de wetgeving makkelijker. Meer profijt van leegstaande kantoorgebouwen!

Statutair gevestigd in Ermelo
Telefoon: 06 - 22101411

KvK Brabant 55484700
                       NLB (NederlandBeter) © 2015